fbpx

บทความทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง

ฮีตสโตรก - heatstroke

โรคลมเเดด หรือ ฮีทสโตรก ภัยร้ายฤดูร้อน

โรคลมแดด หรือ ฮีทสโตรก (Heatstroke) เป็นสภาวะทางการเเพทย์ที่รุนแรง ที่เกิดขึ้นเมื่อระบบการควบคุมอุณหภูมิของร่างกายเกิดความล้มเหลว ส่งผลทำให้อุณหภูมิของร่างกายมี..

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>
ฮีตสโตรก - heatstroke

โรคลมเเดด หรือ ฮีทสโตรก ภัยร้ายฤดูร้อน

โรคลมแดด หรือ ฮีทสโตรก (Heatstroke) เป็นสภาวะทางการเเพทย์ที่รุนแรง ที่เกิดขึ้นเมื่อระบบการควบคุมอุณหภูมิของร่างกายเกิดความล้มเหลว ส่งผลทำให้อุณหภูมิของร่างกายมี..

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>

You cannot copy content of this page