fbpx
ภาวะหัวใจล้มเหลว Congestive heart failure

จับสัญญาณอันตราย ภาวะ หัวใจล้มเหลว

ภาวะหัวใจล้มเหลว คืออะไร?

          ภาวะ หัวใจล้มเหลว คือภาวะที่หัวใจไม่สามารถสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงร่างกาย หรือรับเลือดกลับเข้าสู่หัวใจได้ตามปกติ มีผลทำให้อวัยวะต่างๆ ในร่างกาย ได้รับเลือดไปเลี้ยงไม่เพียงพอต่อความต้องการ จึงเกิดอาการอ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย เนื่องจากสมองและกล้ามเนื้อขาดเลือดไปเลี้ยง

สาเหตุและปัจจัยเสี่ยง

ภาวะหัวใจล้มเหลวเรื้อรังอาจเกิดจากโรคของหลอดเลือด สาเหตุสำคัญคือโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ โรคความดันโลหิตสูง  โรคไทยรอยด์เป็นพิษ โรคโลหิตจางเรื้อรัง  โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ

ภาวะหัวใจล้มเหลว Congestive heart failure

การป้องกัน

  1. หลีกเลี่ยงอาหารหวาน อาหารที่มีไขมันไม่อิ่มตัว และอาหารเค็มจัด
  2. กินอาหารที่มีไขมันน้อย
  3. ออกกำลังกายเป็นประจำ
  4. หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่
  5. นอนพักผ่อนให้เพียงพอ ไม่เครียด
  6. ควบคุมน้ำหนัก
  7. ตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
การป้องกัน ภาวะหัวใจล้มเหลว Prevention: Congestive heart failure

แชร์บทความนี้ :

สอบถามรายละเอียด หรือ นัดหมายการตรวจ ได้ที่

ทีแอลซี อุดร แลบเซ็นเตอร์ (สาขา อุดรธานี)

ขอนแก่น ทีแอลซี แลบเซ็นเตอร์ (สาขา ขอนแก่น)

โกลบอล ทีแอลซี ยูดี เมดิคอลแลบ (สาขา กรุงเทพฯ)

You cannot copy content of this page