fbpx
ตรวจหาระดับ โลหะหนัก

ตรวจหาระดับ โลหะหนัก

โปรแกรมตรวจหาระดับ โลหะหนัก

โปรแกรม ตรวจสุขภาพ ชุดนี้ เหมาะกับ บุคคลที่ทำงานในพื้นที่เสี่ยง หรือ สัมผัสกับ สารเคมีที่อันตราย ซึ่งสารเคมีเหล่านี้มีโอกาสที่จะเข้าสู่กระแสเลือดของผู้สัมผัสได้

มี รายการตรวจ ดังนี้

 • ตรวจระดับสารตะกั่ว (Lead)
 • ตรวจระดับสารปรอท (Mercury)
 • ตรวจระดับสารอลูมิเนียม (Alumimium)
 • ตรวจระดับสารแคดเมียม (Cadmium)
 • ตรวจระดับสารหนู (Arsenic)

ราคา 1,900 บาท

การเตรียมตัวก่อนเข้ารับบริการ

 1. ไม่จำเป็นต้องงดอาหาร
 2. งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อย่างน้อย 24 ชม.
 3. นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ 6-8 ชม.
 4. ทานยาประจำตัวได้ (ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนเข้ารับบริการ)
 5. หากมีโรคประจำตัว หรือประวัติสุขภาพด้านอื่นๆ ควรแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อประกอบการวินิจฉัย
 6. สวมใส่เสื้อผ้าที่สะดวกต่อการเจาะเลือด

แชร์บทความนี้ :

สอบถามรายละเอียด หรือ นัดหมายการตรวจ ได้ที่

ทีแอลซี อุดร แลบเซ็นเตอร์ (สาขา อุดรธานี)

ขอนแก่น ทีแอลซี แลบเซ็นเตอร์ (สาขา ขอนแก่น)

โกลบอล ทีแอลซี ยูดี เมดิคอลแลบ (สาขา กรุงเทพฯ)

You cannot copy content of this page