fbpx
ตรวจระดับ ฮอร์โมน และ วิตามิน

ตรวจสมดุลของ ฮอร์โมน และ วิตามิน

โปรแกรมตรวจสมดุลของ ฮอร์โมน และ วิตามิน

เหมาะสำหรับ คนที่ต้องการตรวจเช็คระดับ ฮอร์โมน วิตามิน ในร่างกาย เพื่อวางแผน และ ปรับสมดุลร่างกาย ให้มีความพร้อมในการใช้ชีวิตทุกๆด้าน

มี รายการตรวจ ดังนี้

สำหรับผู้ชาย

 • ตรวจความระดับฮอร์โมนแห่งความเครียด (Cortisol)
 • ตรวจระดับโปรตีนที่จับกับฮอร์โมนเพศชาย (SHBG)
 • ตรวจระดับฮอร์โมนต้านความเครียด (DHEA)
 • ตรวจระดับฮอร์โมนเพศชาย (Testosterone)
 • ตรวจระดับฮอร์โมนเพศหญิง (E2)
 • ตรวจระดับฮอร์โมนที่ใช้ในการซ่อมแซม (IGF-1)
 • ตรวจระดับโกรทฮอร์โมน (Growth Hormone)
 • ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ (FT4)
 • ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ (TSH)
 • ตรวจระดับวิตามินบีหก (Vitamin B6)
 • ตรวจระดับวิตามินบีสิบสอง (Vitamin B12)
 • ตรวจระดับวิตามินดี (Vitamin D)

ราคา 10,730 บาท

สำหรับผู้หญิง

 • ตรวจความระดับฮอร์โมนแห่งความเครียด (Cortisol)
 • ตรวจระดับโปรตีนที่จับกับฮอร์โมนเพศชาย (SHBG)
 • ตรวจระดับฮอร์โมนต้านความเครียด (DHEA)
 • ตรวจระดับฮอร์โมนเพศชาย (Testosterone)
 • ตรวจระดับฮอร์โมนเพศหญิง (E2)
 • ตรวจระดับฮอร์โมนเพศหญิง (LH)
 • ตรวจระดับฮอร์โมนเพศหญิง (FSH)
 • ตรวจระดับฮอร์โมนที่ใช้ในการซ่อมแซม (IGF-1)
 • ตรวจระดับโกรทฮอร์โมน (Growth Hormone)
 • ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ (FT4)
 • ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ (TSH)
 • ตรวจระดับวิตามินบีหก (Vitamin B6)
 • ตรวจระดับวิตามินบีสิบสอง (Vitamin B12)
 • ตรวจระดับวิตามินดี (Vitamin D)

ราคา 11,580 บาท

การเตรียมตัวก่อนเข้ารับบริการ

 1. ควรเข้ารับบริการในช่วงเวลา 7.00 – 10.00 น. (เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่ฮอร์โมนเพศชายและฮอร์โมนความเครียดพบได้สูงที่สุด)
 2. ควรงดอาหารและเครื่องดื่ม 8-12 ชม. (สามารถจิบน้ำเปล่าได้)
 3. งดทานอาหารเสริมวิตามิน และแร่ธาตุ อย่างน้อย 24 ชม.
 4. งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อย่างน้อย 24 ชม.
 5. นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ 6-8 ชม.
 6. ทานยาประจำตัวได้ (ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนเข้ารับบริการ)
 7. หากมีโรคประจำตัว หรือประวัติสุขภาพด้านอื่นๆ ควรแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อประกอบการวินิจฉัย
 8. สวมใส่เสื้อผ้าที่สะดวกต่อการเจาะเลือด

แชร์บทความนี้ :

สอบถามรายละเอียด หรือ นัดหมายการตรวจ ได้ที่

ทีแอลซี อุดร แลบเซ็นเตอร์ (สาขา อุดรธานี)

ขอนแก่น ทีแอลซี แลบเซ็นเตอร์ (สาขา ขอนแก่น)

โกลบอล ทีแอลซี ยูดี เมดิคอลแลบ (สาขา กรุงเทพฯ)

You cannot copy content of this page