fbpx

บทความทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง

Lung cancer - มะเร็งปอด

มะเร็งปอด (Lung Cancer)

เป็นมะเร็งที่พบในผู้ชายเป็นอันดับ 1 และพบในผู้หญิงเป็นอันดับ 3 โดยส่วนมากผู้ป่วยโรค มะเร็งปอด จะไม่ค่อยมีอาการแสดงในระยะแรก แต่จะมีสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเกิด..

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>
Lung cancer - มะเร็งปอด

มะเร็งปอด (Lung Cancer)

เป็นมะเร็งที่พบในผู้ชายเป็นอันดับ 1 และพบในผู้หญิงเป็นอันดับ 3 โดยส่วนมากผู้ป่วยโรค มะเร็งปอด จะไม่ค่อยมีอาการแสดงในระยะแรก แต่จะมีสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเกิด..

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>

You cannot copy content of this page