fbpx

บทความทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง

ตรวจหาระดับ โลหะหนัก

ตรวจหาระดับ โลหะหนัก

โปรแกรมตรวจหาระดับ โลหะหนัก ชุดนี้ เหมาะกับ บุคคลที่ทำงานในพื้นที่เสี่ยง หรือ สัมผัสกับ สารเคมีที่อันตราย ซึ่งสารเคมีเหล่านี้มีโอกาสที่จะเข้าสู่กระแสเลือดของ..

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>
โลหะหนัก - Heavy Metal

พิษของ โลหะหนัก กับสุขภาพยุคปัจจุบัน

โลหะหนัก หมายถึง โลหะหนักที่มีความหนาแน่นเกินกว่า 5 กรัม และสารโลหะหนักจะแฝงอยู่ในอาหาร อากาศ น้ำ โดยมนุษย์รับโลหะหนักเข้าสู่ร่างกายบริโภค ไม่ว่าจะเป็นการ…

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>
ตรวจหาระดับ โลหะหนัก

ตรวจหาระดับ โลหะหนัก

โปรแกรมตรวจหาระดับ โลหะหนัก ชุดนี้ เหมาะกับ บุคคลที่ทำงานในพื้นที่เสี่ยง หรือ สัมผัสกับ สารเคมีที่อันตราย ซึ่งสารเคมีเหล่านี้มีโอกาสที่จะเข้าสู่กระแสเลือดของ..

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>
โลหะหนัก - Heavy Metal

พิษของ โลหะหนัก กับสุขภาพยุคปัจจุบัน

โลหะหนัก หมายถึง โลหะหนักที่มีความหนาแน่นเกินกว่า 5 กรัม และสารโลหะหนักจะแฝงอยู่ในอาหาร อากาศ น้ำ โดยมนุษย์รับโลหะหนักเข้าสู่ร่างกายบริโภค ไม่ว่าจะเป็นการ…

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>

You cannot copy content of this page