fbpx
บริการ รับสิ่งส่งตรวจ (Specimen)

บริการรับ สิ่งส่งตรวจ (Specimen)

ทีแอลซี อุดร แลบเซ็นเตอร์ มีบริการ รับสิ่งส่งตรวจ

เรามีบริการรับ สิ่งส่งตรวจ สำหรับ หน่วยงาน, คลินิก หรือ โรงพยาบาลที่อยู่ในเขต อีสานกลาง และ อีสานเหนือ และต้องการส่งสิ่งตรวจ มาตรวจวิเคราะห์กับทางเรา

ขั้นตอนการขอรับบริการ

ติดต่อรับบริการ

ลูกค้าสามารถติดต่อสอบถาม หรือ แจ้งความประสงค์ ที่ต้องการส่งตรวจกับทางห้องปฏิบัติการ เช่น ราคา, รายการตรวจ สามารถติดต่อสาขาที่ลูกค้าสะดวกใช้บริการ

พื้นที่ให้บริการ

 • อุดรธานี
 • ขอนแก่น
 • เขตจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เงื่อนไขการให้บริการ

 1. ลูกค้ากำหนดวันเวลา และ สถานที่ในการรับสิ่งส่งตรวจ กับสาขาที่ลูกค้าสะดวกใช้บริการ หรือ บริการรับสิ่งส่งตรวจต่างจังหวัด
 2. มีเจ้าหน้าที่พร้อมให้บริการ และ มีบริการ อุปกรณ์เก็บสิ่งส่งตรวจฟรี
 3. ลูกค้าสามารถเลือกช่องทางในการรายงานผลตรวจวิเคราะห์ได้ดังนี้
  • ระบบดูผลออนไลน์ (สำหรับลูกค้าสถานพยาบาลต่างๆ)
  • ไปรษณีย์
  • Email
  • Line, Facebook Messenger (ไม่ส่งผลตรวจที่เป็นความลับ เช่น ผลตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์)
  • รับผลตรวจวิเคราะห์ตัวฉบับจริง (นำส่งผลพร้อมรับสิ่งส่งตรวจรอบถัดไป)

แชร์บทความนี้ :

สอบถามรายละเอียด หรือ นัดหมายการตรวจ ได้ที่

ทีแอลซี อุดร แลบเซ็นเตอร์ (สาขา อุดรธานี)

ขอนแก่น ทีแอลซี แลบเซ็นเตอร์ (สาขา ขอนแก่น)

โกลบอล ทีแอลซี ยูดี เมดิคอลแลบ (สาขา กรุงเทพฯ)

You cannot copy content of this page