fbpx
ตรวจคัดกรองภาวะเสี่ยง โรคหัวใจ ตีบตัน

ตรวจคัดกรองภาวะเสี่ยง โรคหัวใจ

โปรแกรมตรวจคัดกรองภาวะเสี่ยง โรคหัวใจ

 เหมาะสำหรับ คนที่ต้องการตรวจเช็คสุขภาพตนเองว่ามีความเสี่ยงเป็น โรคหัวใจ หรือไม่? รวมถึง คนที่มีประวัติภายในครอบครัวเป็น โรคหัวใจ เพื่อวางแผนป้องกันและรักษาได้ทันท่วงที  สามารถตรวจได้ทั้งหญิงและชาย 

มี รายการตรวจ ดังนี้

 • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC II)
 • ตรวจความสมบูรณ์ของปัสสาวะ (Urine Analysis)
 • ตรวจระดับน้ำตาล (Fasting Blood Sugar)
 • ตรวจการทำงานของไต (BUN, Creatinine+eGFR)
 • ตรวจระดับกรดยูริก (Uric Acid)
 • ตรวจระดับไขมันครบชุด (Lipid Profile)
 • ตรวจไขมันขนาดเล็กที่ทำให้เกิดโรคหลอดเลือดตีบ (Small dense LDL)
 • ตรวจค่าความเสี่ยงในการเกิด โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ หรือ การอักเสบในร่างกาย (hs CRP)
 • ตรวจตัวชี้วัดความเสี่ยงการเกิด โรคหลอดเลือดหัวใจ (Homocysteine)
 • ตรวจภาวะหัวใจล้มเหลว (NT pro BNP)

ราคา 5,520 บาท

การเตรียมตัวก่อนเข้ารับบริการ

 1. งดอาหารและเครื่องดื่ม 8-12 ชม. (สามารถจิบน้ำเปล่าได้)
 2. งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อย่างน้อย 24 ชม.
 3. นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ 6-8 ชม.
 4. ทานยาประจำตัวได้ (ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนเข้ารับบริการ)
 5. หากมีโรคประจำตัว หรือประวัติสุขภาพด้านอื่นๆ ควรแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อประกอบการวินิจฉัย
 6. สวมใส่เสื้อผ้าที่สะดวกต่อการเจาะเลือด
 7. ไม่ควรตรวจในช่วง ก่อนและหลัง มีประจำเดือน 7 วัน (สำหรับสุภาพสตรี)

แชร์บทความนี้ :

สอบถามรายละเอียด หรือ นัดหมายการตรวจ ได้ที่

ทีแอลซี อุดร แลบเซ็นเตอร์ (สาขา อุดรธานี)

ขอนแก่น ทีแอลซี แลบเซ็นเตอร์ (สาขา ขอนแก่น)

โกลบอล ทีแอลซี ยูดี เมดิคอลแลบ (สาขา กรุงเทพฯ)

You cannot copy content of this page