fbpx
Lung cancer - มะเร็งปอด

มะเร็งปอด (Lung Cancer)

มะเร็งปอด หนึ่งในสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ของประชากรโลกและคนไทย

มะเร็งปอด เป็นมะเร็งที่พบในผู้ชายเป็นอันดับ 1 และพบในผู้หญิงเป็นอันดับ  3 โดยส่วนมากผู้ป่วยโรค มะเร็งปอด จะไม่ค่อยมีอาการแสดงในระยะแรก แต่จะมีสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเกิดโรคเมื่อมีการเจริญเติบโตของมะเร็งมากขึ้นแล้ว อย่างไรก็ตาม มะเร็งปอด สามารถรักษาให้หายได้ หากตรวจพบตั้งแต่ระยะเริ่มต้น

มะเร็งปอด เกิดจากอะไร?

 • มะเร็งปอด ชนิดเซลล์เล็ก (Small Cell Lung Cancer) : เซลล์เจริญเติบโตและแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตรวดเร็ว ซึ่งพบได้ 10 – 25%
 • มะเร็งปอด ชนิดไม่ใช่เซลล์เล็ก (Non-Small Cell Lung Cancer) : แพร่กระจายได้ช้ากว่าและสามารถรักษาให้หายได้โดยการผ่าตัด หากตรวจพบตั้งแต่ระยะแรกๆ พบได้ประมาณ 75– 90%

ระยะของ มะเร็งปอด

ระยะของ มะเร็งปอด ชนิดเซลล์เล็ก มี 2 ระยะ

 • ระยะที่ 1 ระยะจำกัด (Limited Stage) พบเซลล์มะเร็งอยู่ในปอด 1 ข้าง และต่อมน้ำเหลืองข้างเดียวเท่านั้น
 • ระยะที่ 2 ระยะลุกลาม (Extensive Stage) เซลล์มะเร็งกระจายออกนอกบริเวณช่องทรวงอกข้างนั้น หรือกระจายสู่อวัยวะอื่นๆ ของร่างกาย

ระยะของ มะเร็งปอด ชนิดเซลล์ไม่เล็ก มี 4 ระยะ

 • ระยะที่ 1 เป็น ระยะที่พบว่ามีก้อนบางอย่างอยู่ในปอด ในระยะแรกนี้ผู้ป่วยมักไม่มีการแสดงความผิดปกติออกมา
 • ระยะที่ 2 พบ มะเร็ง มีการแพร่กระจายเข้าสู่ต่อมน้ำเหลืองที่ขั้วปอด โดยในระยะที่ 1 และ 2 เป็นระยะที่สามารถรักษาได้โดยการผ่าตัดนำก้อนเนื้อออกจากร่างกาย
 • ระยะที่ 3 พบ มะเร็ง แพร่กระจายไปที่ปอดกลีบอื่นๆ หรือลุกลามไปต่อมน้ำเหลืองที่กลางช่องอก หรือไกลออกไปจากช่องอกข้างนั้นๆ
 • ระยะที่ 4 เป็นระยะที่มะเร็งกระจายตัวไปยังอวัยวะส่วนอื่นๆ ของร่างกาย เช่น ต่อมน้ำเหลืองที่คอ ตับ กระดูก ต่อมหมวกไต และ สมอง เป็นต้น
มะเร็งปอด - lung cancer

ปัจจัยเสี่ยงของการเกิด มะเร็งปอด

 1. การสูบบุหรี่ : ปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดมะเร็งปอด ร้อยละ 80 – 90 % รวมถึงมะเร็งชนิดอื่นๆ โดยผู้ที่สูบบุหรี่จะมีความเสี่ยงเป็นมะเร็งปอดมากถึง 10 เท่า ของผู้ที่ไม่สูบบุหรี่
 2. ควันบุหรี่มือสอง : แม้จะไม่ได้สูบบุหรี่ แต่การได้รับควันบุหรี่มือสอง มือสาม จากการสูดหายใจเข้าไปจะทำให้มีสารพิษตกค้างซึ่งก่อให้เกิดมะเร็ง
 3. การทำงานในอุตสาหกรรมที่มีสารก่อมะเร็ง : การสัมผัสสารก่อมะเร็ง เช่น โครเมียม ไรแย่หิน แร่เรดอน นิกเกิล เป็นต้น
 4. สภาวะแวดล้อมที่มีฝุ่นละอองพิษ : จากการศึกษาพบว่า ฝุ่น PM2.5 ทำให้มีความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งปอดได้มากถึง 1 – 1.4 เท่า ซึ่งถือว่ามีความร้อยแรงเทียบเท่ากับการสูบบุหรี่
 5. พันธุกรรม : แม้โรคมะเร็งปอดจะไม่ได้ถ่ายทอดทางพันธุกรรมโดยตรง แต่พบว่า หากมีประวัติบุคคลในครอบครัวเป็น ปอดติดชื้อบ่อย มะเร็งปอดตั้งแต่อายุน้อยๆ ซึ่งสมาชิกในครอบครัวก็มีความเสี่ยงที่สูงขึ้นด้วยเช่นกัน

อาการของ มะเร็งปอด

โดยทั่วไปแล้ว มะเร็งปอดในระยะเริ่มต้น ผู้ป่วยมักไม่แสดงอาการ แต่เมื่อโรคลุกลามแล้วมักมีอาการ ดังเช่น

 • ไอเรื้อรัง ไอมีเสมหะปนเลือด
 • หายใจลำบาก หอบเหนื่อย
 • หายใจสั้น หายใจมีเสียงหวีด
 • เจ็บหน้าอกตลอดเวลา
 • เสียงแหบ เสียงเปลี่ยน
 • เหนื่อยง่าย อ่อนเพลีย
 • เบื่ออาหาร
 • น้ำหนักลด อาจมีภาวะกลืนอาหารลำบาก
 • มีตุ่มหรือก้อนขึ้นตามผิวหนัง

การป้องกัน มะเร็งปอด

 1. หยุดสูบบุหรี่ หรือหลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับผู้สูบบุหรี่
 2. หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่มลพิษทางอากาศสูง  เช่น ฝุ่น PM  2.5
 3. หมั่นตรวจสุขภาพประจำทุกปี
 4. ออกกำลังกาย และรับประทานอาหารที่มีประโยชน์
Precautions against developing cancer - การป้องกัน มะเร็งปอด

คุณกำลังมีพฤติกรรมเหล่านี้อยู่หรือไม่?!

 • สูบบุหรี่จัด มีอายุ 50 ปีขึ้นไป
 • เลิกสูบบุหรี่แล้ว แต่ยังหยุดสูบไม่ถึง 15 ปี
 • คนในครอบครัวสูบบุหรี่
 • มีโอกาสได้รับควันบุหรี่มือสอง
 • ทำงานใกล้ชิดกับสารเคมี หรือสารก่อมะเร็ง
 • สัมผัสฝุ่นควันหรือมลพิษทางอากาศเป็นเวลานาน
 • มีประวัติญาติสายตรงเป็นโรคมะเร็งปอด

หากคุณอยู่ในกลุ่มเสี่ยงดังกล่าว ควรเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปอดและหมั่นตรวจร่างกายเป็นประจำสม่ำเสมอ

การตรวจเลือด เพื่อ ตรวจหาความเสี่ยงโรค มะเร็งปอด

 1. CYFRA 21-1
 2. NSE
 3. CEA

แชร์บทความนี้ :

สอบถามรายละเอียด หรือ นัดหมายการตรวจ ได้ที่

ทีแอลซี อุดร แลบเซ็นเตอร์ (สาขา อุดรธานี)

ขอนแก่น ทีแอลซี แลบเซ็นเตอร์ (สาขา ขอนแก่น)

โกลบอล ทีแอลซี ยูดี เมดิคอลแลบ (สาขา กรุงเทพฯ)

You cannot copy content of this page