fbpx
ตรวจผู้ที่มีปัญหาภาวะ เครียด

ตรวจผู้ที่มีปัญหาภาวะ เครียด

โปรแกรมตรวจผู้ที่มีปัญหาภาวะ เครียด

เหมาะสำหรับ คนที่ต้องตรวจเช็คตัวเองว่า มีภาวะ เครียด หรือไม่? เพราะ ความเครียด สามารถสะสมได้โดยที่เราไม่รู้ตัว อันเนื่องมาจากพฤติกรรมต่างๆ เช่น การทำงาน, การเรียน รวมถึง ดำเนินชีวิตต่างๆภายใต้ความกดดัน จึงทำให้ความเครียดสะสมขึ้นเรื่อยๆ จนเป็นสาเหตุทำให้ร่างกายเรามีอาการไม่ปกติ เช่น นอนไม่หลับ, หงุดหงิดหรือกังวลง่าย, ไม่อยากพบปะผู้อื่น เป็นต้น

มี รายการตรวจ ดังนี้

สำหรับผู้ชาย

 • ตรวจความระดับฮอร์โมนแห่งความเครียด (Cortisol)
 • ตรวจระดับโปรตีนที่จับกับฮอร์โมนเพศ (SHBG)
 • ตรวจระดับฮอร์โมนต้านความเครียด (DHEA)
 • ตรวจระดับฮอร์โมนเพศชาย (Testosterone)
 • ตรวจระดับโกรทฮอร์โมน (Growth Hormone)
 • ตรวจระดับคลอเลสเตอรอล (Cholesterol)

สำหรับผู้หญิง

 • ตรวจความระดับฮอร์โมนแห่งความเครียด (Cortisol)
 • ตรวจระดับโปรตีนที่จับกับฮอร์โมนเพศ (SHBG)
 • ตรวจระดับฮอร์โมนต้านความเครียด (DHEA)
 • ตรวจระดับฮอร์โมนเพศหญิง (E2)
 • ตรวจระดับโกรทฮอร์โมน (Growth Hormone)
 • ตรวจระดับคลอเลสเตอรอล (Cholesterol)

ราคา 4,820 บาท

การเตรียมตัวก่อนเข้ารับบริการ

 1. ควรเข้ารับบริการในช่วงเวลา 7.00 – 10.00 น. (เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่ฮอร์โมนเพศชายและฮอร์โมนความเครียดพบได้สูงที่สุด)
 2. งดอาหารและเครื่องดื่ม 8-12 ชม. (สามารถจิบน้ำเปล่าได้)
 3. งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อย่างน้อย 24 ชม.
 4. นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ 6-8 ชม.
 5. ทานยาประจำตัวได้ (ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนเข้ารับบริการ)
 6. หากมีโรคประจำตัว หรือประวัติสุขภาพด้านอื่นๆ ควรแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อประกอบการวินิจฉัย
 7. สวมใส่เสื้อผ้าที่สะดวกต่อการเจาะเลือด

แชร์บทความนี้ :

สอบถามรายละเอียด หรือ นัดหมายการตรวจ ได้ที่

ทีแอลซี อุดร แลบเซ็นเตอร์ (สาขา อุดรธานี)

ขอนแก่น ทีแอลซี แลบเซ็นเตอร์ (สาขา ขอนแก่น)

โกลบอล ทีแอลซี ยูดี เมดิคอลแลบ (สาขา กรุงเทพฯ)

You cannot copy content of this page