fbpx
ตรวจสุขภาพ พื้นฐาน ชุดเล็ก

ตรวจสุขภาพ พื้นฐาน (ชุดเล็ก)

โปรแกรม ตรวจสุขภาพ พื้นฐาน (ชุดเล็ก)

โปรแกรม ตรวจสุขภาพ ชุดนี้ เหมาะกับ บุคคลทั่วไป ที่ต้องการรู้สุขภาพของตนเองว่าผิดปกติหรือไม่ เพื่อวางแผนในการป้องกันหรือ รักษาสุขภาพให้แข็งแรง สามารถตรวจได้ทุกเพศ และ ทุกช่วงอายุ

มี รายการตรวจ ดังนี้

 • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC II)
 • ตรวจความสมบูรณ์ของปัสสาวะ (Urine Analysis)
 • ตรวจระดับน้ำตาล (Fasting Blood Sugar)
 • ตรวจการทำงานของไต (BUN, Creatinine+eGFR)
 • ตรวจระดับกรดยูริก (Uric Acid)
 • ตรวจระดับไขมันครบชุด (Lipid Profile)
 • ตรวจการทำงานของตับ (Liver Function)

ราคา 1,470 บาท

การเตรียมตัวก่อนเข้ารับบริการ

 1. งดอาหารและเครื่องดื่ม 8-12 ชม. (สามารถจิบน้ำเปล่าได้)
 2. งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อย่างน้อย 24 ชม.
 3. นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ 6-8 ชม.
 4. ทานยาประจำตัวได้ (ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนเข้ารับบริการ)
 5. หากมีโรคประจำตัว หรือประวัติสุขภาพด้านอื่นๆ ควรแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อประกอบการวินิจฉัย
 6. สวมใส่เสื้อผ้าที่สะดวกต่อการเจาะเลือด
 7. ไม่ควรตรวจในช่วง ก่อนและหลัง มีประจำเดือน 7 วัน (สำหรับสุภาพสตรี)

แชร์บทความนี้ :

สอบถามรายละเอียด หรือ นัดหมายการตรวจ ได้ที่

ทีแอลซี อุดร แลบเซ็นเตอร์ (สาขา อุดรธานี)

ขอนแก่น ทีแอลซี แลบเซ็นเตอร์ (สาขา ขอนแก่น)

โกลบอล ทีแอลซี ยูดี เมดิคอลแลบ (สาขา กรุงเทพฯ)

You cannot copy content of this page