fbpx
ตรวจสุขภาพ ผู้หญิง

ตรวจสุขภาพ ผู้หญิง (40 ปี ขึ้นไป)

โปรแกรม ตรวจสุขภาพ สำหรับ ผู้หญิง (40 ปี ขึ้นไป)

โปรแกรม ตรวจสุขภาพ ชุดนี้ เหมาะกับ ผู้หญิง อายุ 40 ปีขึ้น ที่ต้องการรู้สุขภาพของตนเองว่าผิดปกติหรือไม่ เพื่อวางแผนในการป้องกัน หรือ รักษาสุขภาพให้แข็งแรง

มี รายการตรวจ ดังนี้

 • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC II)
 • ตรวจความสมบูรณ์ของปัสสาวะ (Urine Analysis)
 • ตรวจระดับน้ำตาล (Fasting Blood Sugar)
 • ตรวจระดับน้ำตาลสะสม (HbA1C)
 • ตรวจการทำงานของไต (BUN, Creatinine+eGFR)
 • ตรวจระดับกรดยูริก (Uric Acid)
 • ตรวจระดับไขมันครบชุด (Lipid Profile)
 • ตรวจการทำงานของตับ (Liver Function)
 • ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ (FT4)
 • ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ (TSH)
 • ตรวจการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBs Ag)
 • ตรวจระดับภูมิคุ้มกันต่อไวรัสตับอักเสบบี (Anti-HBs)
 • ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งตับ (AFP)
 • ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ใหญ่ (CEA)
 • ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งตับอ่อน ท่อน้ำดี ถุงน้ำดี (CA 19-9)
 • ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งเต้านม (CA 15-3)
 • ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่ (CA 125)
 • ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่แบบละเอียด (HE4)

ราคา 6,500 บาท

การเตรียมตัวก่อนเข้ารับบริการ

 1. งดอาหารและเครื่องดื่ม 8-12 ชม. (สามารถจิบน้ำเปล่าได้)
 2. งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อย่างน้อย 24 ชม.
 3. นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ 6-8 ชม.
 4. ทานยาประจำตัวได้ (ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนเข้ารับบริการ)
 5. หากมีโรคประจำตัว หรือประวัติสุขภาพด้านอื่นๆ ควรแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อประกอบการวินิจฉัย
 6. สวมใส่เสื้อผ้าที่สะดวกต่อการเจาะเลือด

แชร์บทความนี้ :

สอบถามรายละเอียด หรือ นัดหมายการตรวจ ได้ที่

ทีแอลซี อุดร แลบเซ็นเตอร์ (สาขา อุดรธานี)

ขอนแก่น ทีแอลซี แลบเซ็นเตอร์ (สาขา ขอนแก่น)

โกลบอล ทีแอลซี ยูดี เมดิคอลแลบ (สาขา กรุงเทพฯ)

You cannot copy content of this page