fbpx
โรค แพ้ภูมิตัวเอง SLE - Autoimmune disease

โรค แพ้ภูมิตัวเอง SLE (โรค พุ่มพวง)

โรค แพ้ภูมิตัวเอง - โรค SLE (Systemic Lupus Erythematosus ) – โรคลูปัส คืออะไร?

โรค แพ้ภูมิตัวเอง (Systemic Lupus Erythromatous: SLE) หรือ ที่คนไทยรู้จักในชื่อ โรค พุ่มพวง เป็นโรคร้ายที่ยังไม่สามารถหาสาเหตุได้ แต่มีข้อบ่งชี้แสดงอาการป่วยในหลาย ๆ อวัยวะร่วมกันโดยไม่ทราบสาเหตุ ซึ่งอาการเหล่านี้อาจเกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันหรือต่างช่วงเวลาก็ได้ มีอาการเป็น ๆ หาย ๆ ของแต่ละอาการเป็นระยะ และอาการรุนแรงของโรคที่แตกต่างกัน อาจมีข้อบ่งชี้โรคแพ้ภูมิตัวเอง SLE ได้

โรค แพ้ภูมิตัวเอง

          โรค แพ้ภูมิตัวเอง หรือ SLE (Systemic Lupus Erythematosus) คือ โรคที่เกิดจากความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน โดยภูมิคุ้มกันของคน ๆ นั้นทำลายเนื้อเยื่อภายในร่างกายของตัวเองจนเกิดการอักเสบและสามารถทำให้เกิดความผิดปกติกับอวัยวะได้ทั่วร่างกาย เช่น

 • ข้ออักเสบ
 • ผิวหนังอักเสบ
 • ผื่นเเดงตามผิวหนัง
 • การอักเสบของเนื้อเยื่อ
 • การอักเสบของไต
 • เส้นประสาทอักเสบ

        หากป่วยเป็นโรคนี้ร่างกายจะมีการสร้างโปรตีนชนิดหนึ่งขึ้นมาชื่อว่า Antinuclear Antibody (ANA) ทำให้แพทย์สามารถวินิจฉัยโรคได้ชัดเจน

โรค แพ้ภูมิตัวเอง SLE - Autoimmune disease

สาเหตุ

สาเหตุของโรคนี้ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด แต่นักวิจัยเชื่อว่าเกิดจากสาเหตุหลายประการรวมกัน   เช่น

 • พันธุกรรม
 • ปัจจัยทางสภาวะแวดล้อม เช่น  แสงแดด (รังสีอัลตราไวโอเลต)  ความเครียด
 • การติดเชื้อไวรัสหรือเชื้อโรคอื่นๆ
 • การใช้ยาบางตัว เช่น methyldopa, procainamide, hydralazine, isoniazid, chlorpromazine
 • ภาวะฮอร์โมนเปลี่ยนแปลง

ปัจจัยเสี่ยง

 • เพศ: พบได้ในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย
 • อายุ: ส่วนใหญ่พบในช่วงอายุระหว่าง 15 ถึง 45 ปี
 • เชื้อชาติ: พบได้บ่อยในชาวแอฟริกัน  อเมริกัน และชาวเอเชีย
 • นอกจากนี้ยังมีปัจจัยร่วมอื่น ๆ ที่สัมพันธ์กับการเกิดโรคได้ เช่น กรรมพันธุ์ (อาจจะมีสารพันธุกรรมบางชนิดที่สัมพันธ์กับการเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเอง)
 • และปัจจัยที่กระตุ้นให้โรคกำเริบมากขึ้น ได้แก่ การติดเชื้อภายในร่างกาย แสงแดด เป็นต้น

อาการ

 • มีอาการข้ออักเสบ ปวดข้อ ข้อบวม
 • มีไข้  อ่อนเพลีย
 • มีผื่นสีแดงขึ้นบริเวณผิวหนังที่ได้รับแสงแดด
 • ผื่นสีแดงขึ้นที่ใบหน้า บริเวณจมูกและแก้ม  (เป็นรูปผีเสื้อ)
 • ผมร่วง
 • ตาแห้งหรือปากแห้งเรื้อรัง
 • เกิดการอักเสบในอวัยวะต่างๆ เช่น ไตอักเสบ เยื่อหุ้มสมอง เยื่อหุ้มปอด เยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ
 • อาจพบภาวะซีดจากเม็ดเลือดขาว หรือเกล็ดเลือดต่ำ
อาการ โรค SLE - Symptoms of SLE

ภาวะแทรกซ้อนจาก โรค แพ้ภูมิตัวเอง

          การเจ็บป่วยจาก โรค แพ้ภูมิตัวเอง จะส่งผลต่อผู้ป่วยทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ทั้งนี้การได้รับการรักษาที่ถูกต้องเหมาะสมอย่างทันท่วงทีก็จะช่วยลดความรุนแรงของโรค และ บรรเทาความเสียหายที่อาจเกิดกับอวัยวะอื่นๆ การได้รับการรักษาไม่ทันท่วงที ความรุนแรงของโรคอาจทวีความรุนแรงขึ้นจนถึงแก่ชีวิตได้

ข้อควรปฏิบัติของผู้ป่วย โรค แพ้ภูมิตัวเอง

 • นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ
 • หลีกเลี่ยงการออกแดด
 • ลดและหลีกเลี่ยงการติดเชื้อด้วยการทานอาหารที่สะอาด ถูกสุขอนามัย
 • หลีกเลี่ยงอาหารหมักดอง  หรือ อาหารแปรรูป

การตรวจวินิจฉัย โรค แพ้ภูมิตัวเอง

 • ซักประวัติครอบครัว ร่วมกับการตรวจร่างกายอย่างละเอียด แต่เนื่องจากอาการของ โรค SLE ไม่มีลักษณะเฉพาะ ทำให้การตรวจร่างกายอย่างเดียวไม่เพียงพอต่อการวินิจฉัย
 • ผลการตรวจชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยา เช่น การตรวจผิวหนัง (Skin biopsy) หรือ ตรวจชิ้นเนื้อไต (Kidney biopsy)

การตรวจทางห้องปฏิบัติการ

 • การตรวจเลือด เพื่อประเมินการอักเสบในร่างกาย เช่น CRP หรือ ESR
 • การตรวจภูมิคุ้มกันต่อร่างกายตัวเอง เช่น ANA (antinuclear antibody), Anti-dsDNA, Antiphospholipid antibody และ Anti-Sm antibody เป็นต้น
 • ตรวจเพื่อติดตามความเสียหายในอวัยวะอื่น เช่น ตรวจติดตามอาการทางไต ด้วย BUN, Creatinine และ eGFR  (คลิกที่นี่ เพื่อดูรายละเอียด โปรเเกรมตรวจโรค SLE)

การรักษา

ในปัจจุบันยังไม่มีการรักษาทีทำให้อาการของโรคหายขาด อาการของโรคจะสามารถบรรเทาได้ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

 • รักษาตามอาการ เช่น การใช้ยาแก้ปวดในกลุ่ม NSAIDs
 • ใช้ยากดภูมิคุ้มกันเพื่อควบคุมอาการของโรค ในกรณีที่โรคแสดงอาการรุนแรง เช่น ยาในกลุ่ม Corticosteroids
 • ป้องกันและบรรเทาความเสียหายที่อาจเกิดกับอวัยวะอื่นๆ
โรค แพ้ภูมิตัวเอง SLE - Autoimmune disease

อ้างอิง

 1. “Diagnosing and Treating Lupus,” Centers for Disease Control and Prevention, 27 June 2022. [Online]. Available: https://www.cdc.gov/lupus/basics/diagnosing.htm [Accessed 10 September 2023].
 2. “Systemic Lupus Erythematosus (SLE),” Division of Population Health, National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, 5 July 2022. [Online]. Available: https://www.cdc.gov/lupus/facts/detailed.html #diagnose. [Accessed 10 September 2023].
 3. Pediatric Rheumatology International Trials Organization, 2016. [Online]. Available: https://www.printo.it/pediatric-rheumatology/TH/info/3/ โรคเอสแอลอีหรือลูปัส. [Accessed 11 September 2023].

แชร์บทความนี้ :

สอบถามรายละเอียด หรือ นัดหมายการตรวจ ได้ที่

ทีแอลซี อุดร แลบเซ็นเตอร์ (สาขา อุดรธานี)

ขอนแก่น ทีแอลซี แลบเซ็นเตอร์ (สาขา ขอนแก่น)

โกลบอล ทีแอลซี ยูดี เมดิคอลแลบ (สาขา กรุงเทพฯ)

You cannot copy content of this page