fbpx
ตรวจการทำงานของ ไต

ตรวจคัดกรองการทำงานของ ไต

โปรแกรมตรวจคัดกรอง การทำงานของ ไต

 เหมาะสำหรับ คนที่ต้องการตรวจเช็คสุขภาพตนเองว่ามีความเสี่ยงเป็นโรค ไต หรือไม่? รวมถึง คนที่มีพฤติกรรมรัปประทาน อาหารรสจัด หรือ กินยาผิดประเภท เกินขนาด และ คนที่มีประวัติภายในครอบครัวเป็นโรค ไต เพื่อวางแผนป้องกันและรักษาได้ทันท่วงที  สามารถตรวจได้ทั้งหญิงและชาย 

มี รายการตรวจ ดังนี้

  • ตรวจการทำงานของไต (BUN)
  • ตรวจการทำงานของไต (Creatinine + eGFR)
  • ตรวจระดับกรดยูริก (Uric Acid)
  • ตรวจเพื่อประเมินการทำงานของไตแบบละเอียด (Cystatin C)

ราคา 1,220 บาท

การเตรียมตัวก่อนเข้ารับบริการ

  1. ไม่ต้องงดน้ำ และ อาหาร
  2. งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อย่างน้อย 24 ชม.
  3. นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ 6-8 ชม.
  4. ทานยาประจำตัวได้ (ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนเข้ารับบริการ)
  5. หากมีโรคประจำตัว หรือประวัติสุขภาพด้านอื่นๆ ควรแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อประกอบการวินิจฉัย
  6. สวมใส่เสื้อผ้าที่สะดวกต่อการเจาะเลือด

แชร์บทความนี้ :

สอบถามรายละเอียด หรือ นัดหมายการตรวจ ได้ที่

ทีแอลซี อุดร แลบเซ็นเตอร์ (สาขา อุดรธานี)

ขอนแก่น ทีแอลซี แลบเซ็นเตอร์ (สาขา ขอนแก่น)

โกลบอล ทีแอลซี ยูดี เมดิคอลแลบ (สาขา กรุงเทพฯ)

You cannot copy content of this page