fbpx
เลือดจาง - Anemia

เลือดจาง : ภัยเงียบคุกคามสุขภาพ

ภาวะ โลหิตจาง หรือ เลือดจาง เกิดจากอะไร...สร้างปัญหาสุขภาพที่รุนเเรงได้

    คุณมีอาการเหล่านี้หรือไม่ เหนื่อยง่าย อ่อนเพลีย หน้ามืด เวียนศรีษะ ใจสั่น หากคุณมีอาการเหล่านี้ คุณอาจจะกำลังมีภาวะ โลหิตจาง หรือ เลือดจาง ก็เป็นได้….

ภาวะโลหิตจาง คืออะไร?

โลหิตจาง (Anemia) หรือที่เรียกโดยทั่วไปว่า ภาวะซีด เป็นภาวะที่มีปริมาณเม็ดเลือดแดงในเลือดน้อยกว่าปกติ เม็ดเลือดแดงมีหน้าที่ในการนำออกซิเจนไปยังเซลล์ต่างๆในร่างกาย การที่เม็ดเลือดแดงลดลงจึงอาจส่งผลให้ร่างกายมีอาการผิดปกติได้หลากหลาย เช่น  เหนื่อยง่าย อ่อนเพลีย โดยอาการแสดงอาจมากหรือน้อยแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับเม็ดเลือดแดงในร่างกาย

เลือดจาง - Anemia

ภาวะ โลหิตจาง เกิดจากอะไร?

สาเหตุของการเกิดภาวะโลหิตจางนั้น เกิดได้จากหลายสาเหตุ โดย สามารถแบ่งออกได้เป็นสาเหตุหลักๆ ได้ดังนี้

 1. การสร้างเม็ดเลือดแดงน้อยลง ซึ่งมีปัจจัยมาจาก
  • การขาดสารอาหารที่จำเป็นต่อการสร้างเม็ดเลือดแดง ได้แก่ การขาดธาตุเหล็ก วิตามินบี 12 หรือกรดโฟลิค ซึ่งอาจพบได้ในหญิงตั้งครรภ์
  • ภาวะโรคเรื้อรังบางชนิด เช่น ไตวาย โรคตับ ข้ออักเสบ ที่อาจส่งผลให้การสร้างเม็ดเลือดแดงลดลง
  • โรคของไขกระดูก เช่น ไขกระดูกฝ่อ มะเร็งในไขกระดูก การติดในไขกระดูก เป็นต้น
 2. การทำลายเม็ดเลือดแดงมากกว่าปกติในร่างกาย โรคที่เป็นสาเหตุให้เม็ดเลือดแดงแตกง่ายกว่าปกติ ผู้ป่วยมักมีอาการแสดงคือตัวเหลือง ตาเหลือง (ดีซ่าน) ร่วมด้วย เช่น
  • โรคธาลัสซีเมีย (Thalassemias) เป็นโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมที่พบบ่อย โดยอาจมีอาการได้หลากหลาย ตั้งแต่ไม่มีอาการ หรือมีโลหิตจางอย่างรวดเร็วเมื่อมีไข้ บางรายอาจมีอาการดีซ่าน ตับม้ามโตตั้งแต่อายุน้อยๆ
  • โรคเม็ดเลือดแดงแตกง่ายจากการถูกทำลายโดยภูมิคุ้มกันของตนเอง มักพบร่วมกับโรคของระบบภูมิคุ้มกันอื่นๆโดยพบได้บ่อยในเพศหญิงวัยเจริญพันธุ์
  • โรคเม็ดเลือดแดงแตกง่ายจากการขาดเอนไซม์ G-6PD ซึ่ง่เป็นโรคที่ถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์ มักพบในผู้ชาย ในภาวะปกติจะไม่มีอาการ แต่อาการโลหิตจางจะเกิดขึ้นรวดเร็วในกรณีที่มีการติดเชื้อหรือได้รับการกระตุ้น ผู้ป่วยอาจมีดีซ่าน ปัสสาวะสีโค้ก อ่อนเพลีย
  • การติดเชื้อบางชนิด เช่น มาลาเรีย คลอสติเดียม มัยโค พลาสมา เป็นต้น
 3. การสูญเสียเลือดอย่างฉับพลัน เช่น การเกิดอุบัติเหตุ การตกเลือด ภาวะเลือดหลังคลอดบุตร หรืออาจค่อยๆ เสียเลือดเรื้อรัง เช่น การเสียเลือดทางประจำเดือนของหญิงวัยเจริญพันธุ์ หรือยอาจเกิดจากมีเลือดออกจากทางเดินอาหารครั้งละน้อยๆเป็นเวลานาน จากโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ แผลในกระเพาะ เป็นต้น

อาการที่อาจพบได้ในภาวะโลหิตจาง

 • เหนื่อยง่าย อ่อนเพลีย
 • อาจมีคนทักว่าซีด
 • ตาเหลือง ตัวเหลือง
 • หายใจลำบากขณะออกแรง
 • มึนงง วิงเวียนศีรษะ
 • เป็นลม หมดสติ
 • เจ็บหน้าอก ใจสั่น
 • หากมีอาการรุนแรงอาจทำให้หัวใจวาย ในผู้ป่วยที่มีภาวะโลหิตจางเรื้อรัง อาจพบเล็บมีลักษณะอ่อนแอและแบน หรือเล็บเงยขึ้นมีแอ่งตรงกลางคล้ายช้อน
อาการภาวะ โลหิตจาง - Symptoms anaemia

ทำอย่างไร? เมื่อสงสัยว่ามีภาวะ โลหิตจาง

หากท่านสงสัยมีอาการของภาวะ โลหิตจาง ท่านควรจะไปพบแพทย์เพื่อทำการตรวจซักประวัติและเลือกการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการที่เหมาะสม

การตรวจทางห้องปฏิบัติการที่สำคัญ

โปรแกรมตรวจหาภาวะ โลหิตจาง

 1. Complete blood count & Peripheral blood smear
 2. Serum ferritin
 3. Iron study

แชร์บทความนี้ :

สอบถามรายละเอียด หรือ นัดหมายการตรวจ ได้ที่

ทีแอลซี อุดร แลบเซ็นเตอร์ (สาขา อุดรธานี)

ขอนแก่น ทีแอลซี แลบเซ็นเตอร์ (สาขา ขอนแก่น)

โกลบอล ทีแอลซี ยูดี เมดิคอลแลบ (สาขา กรุงเทพฯ)

You cannot copy content of this page