fbpx

บทความทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง

ตรวจคัดกรอง เบาหวาน

ตรวจคัดกรอง เบาหวาน

โปรแกรมตรวจคัดกรอง เบาหวาน เหมาะสำหรับ บุคคลทั่วไป ที่ต้องอยากทราบว่าตนเอง มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรค เบาหวาน หรือไม่? เพื่อวางแผนป้องกันและรักษา โรคเบาหวาน…

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>
ตรวจหาระดับ โลหะหนัก

ตรวจหาระดับ โลหะหนัก

โปรแกรมตรวจหาระดับ โลหะหนัก ชุดนี้ เหมาะกับ บุคคลที่ทำงานในพื้นที่เสี่ยง หรือ สัมผัสกับ สารเคมีที่อันตราย ซึ่งสารเคมีเหล่านี้มีโอกาสที่จะเข้าสู่กระแสเลือดของ..

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>
ตรวจหาระดับ วิตามิน

ตรวจระดับ วิตามิน

เหมาะสำหรับ คนที่สงสัยว่าตัวเองได้รับ วิตามิน ต่างๆ ที่จำเป็นต่อร่างกาย นั้นเพียงพอในแต่ละวันหรือยัง? หากได้รับน้อยหรือมากจนเกินไป ก็ทำให้ส่งผลเสียต่อร่างกายได้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>
ตรวจคัดกรอง มะเร็งลำไส้ใหญ่

ตรวจตัดกรอง มะเร็งลำไส้ใหญ่

โปรแกรม ตรวจสุขภาพ ชุดนี้ เหมาะกับ บุคคลทั่วไป ที่ต้องการตรวจสอบคัดกรองว่ามี โอกาส เป็น มะเร็งลำไส้ใหญ่ หรือไม่? เพื่อวางแผนป้องกัน หรือ รักษาได้อย่างทันท่วงที

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>
สารต้านอนุมูลอิสระ - Antioxidant

ตรวจหา สารต้านอนุมูลอิสระ

โปรแกรม ตรวจสุขภาพ ชุดนี้ เหมาะกับ บุคคลทั่วไป ที่ต้องการตรวจสอบว่า สารต้านอนุมูลอิสระ หลายชนิดในร่างกายของตนเองนั้นมีเพียงพอต่อร่างกายหรือไม่? เพื่อวางแผน…

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>
ตรวจสุขภาพ กลุ่มคนข้ามเพศ

ตรวจสุขภาพ กลุ่มคนข้ามเพศ

เหมาะสำหรับ กลุ่มคนข้ามเพศ ที่ต้องการ ตรวจสุขภาพ ออกแบบโปรแกรมนี้มาเพื่อกลุ่มนี้โดยเฉพาะ เพื่อวางแผนป้องกันและรักษา สุขภาพ และ ฮอร์โมน ให้…

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>
ตรวจไขมัน แบบจำเพาะ สำหรับ ภาวะเสี่ยง โรคหัวใจ และ หลอดเลือด

ตรวจไขมันแบบจำเพาะสำหรับภาวะเสี่ยง โรคหัวใจ และ หลอดเลือด

เหมาะสำหรับ คนที่มีภาวะเสี่ยง เป็น โรคหัวใจ และ หลอดเลือด แต่ต้องการตรวจเช็คแบบละเอียด เพื่อวางแผนป้องกันหรือรักษาได้อย่างทันท่วงที

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>
ตรวจระดับ ฮอร์โมน และ วิตามิน

ตรวจสมดุลของ ฮอร์โมน และ วิตามิน

เหมาะสำหรับ คนที่ต้องการตรวจเช็คระดับ ฮอร์โมน วิตามิน ในร่างกาย เพื่อวางแผน และ ปรับสมดุลร่างกาย ให้มีความพร้อมในการใช้ชีวิตทุกๆด้าน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>
ตรวจผู้มีภาวะการ หลับยาก

ตรวจผู้มีภาวะการ หลับยาก

เหมาะสำหรับ คนที่มีปัญหาเรื่องการนอน หลับยาก ต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงกว่าหลับได้ หรือ หลับๆ ตื่นๆ หลับแล้ว ตื่นมากลางดึกแล้วทำให้หลับต่อ…

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>
ไม่มี บทความอื่น เพิ่มเติม
ตรวจคัดกรอง เบาหวาน

ตรวจคัดกรอง เบาหวาน

โปรแกรมตรวจคัดกรอง เบาหวาน เหมาะสำหรับ บุคคลทั่วไป ที่ต้องอยากทราบว่าตนเอง มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรค เบาหวาน หรือไม่? เพื่อวางแผนป้องกันและรักษา โรคเบาหวาน…

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>
ตรวจหาระดับ โลหะหนัก

ตรวจหาระดับ โลหะหนัก

โปรแกรมตรวจหาระดับ โลหะหนัก ชุดนี้ เหมาะกับ บุคคลที่ทำงานในพื้นที่เสี่ยง หรือ สัมผัสกับ สารเคมีที่อันตราย ซึ่งสารเคมีเหล่านี้มีโอกาสที่จะเข้าสู่กระแสเลือดของ..

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>
ตรวจหาระดับ วิตามิน

ตรวจระดับ วิตามิน

เหมาะสำหรับ คนที่สงสัยว่าตัวเองได้รับ วิตามิน ต่างๆ ที่จำเป็นต่อร่างกาย นั้นเพียงพอในแต่ละวันหรือยัง? หากได้รับน้อยหรือมากจนเกินไป ก็ทำให้ส่งผลเสียต่อร่างกายได้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>
ตรวจคัดกรอง มะเร็งลำไส้ใหญ่

ตรวจตัดกรอง มะเร็งลำไส้ใหญ่

โปรแกรม ตรวจสุขภาพ ชุดนี้ เหมาะกับ บุคคลทั่วไป ที่ต้องการตรวจสอบคัดกรองว่ามี โอกาส เป็น มะเร็งลำไส้ใหญ่ หรือไม่? เพื่อวางแผนป้องกัน หรือ รักษาได้อย่างทันท่วงที

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>
สารต้านอนุมูลอิสระ - Antioxidant

ตรวจหา สารต้านอนุมูลอิสระ

โปรแกรม ตรวจสุขภาพ ชุดนี้ เหมาะกับ บุคคลทั่วไป ที่ต้องการตรวจสอบว่า สารต้านอนุมูลอิสระ หลายชนิดในร่างกายของตนเองนั้นมีเพียงพอต่อร่างกายหรือไม่? เพื่อวางแผน…

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>
ตรวจสุขภาพ กลุ่มคนข้ามเพศ

ตรวจสุขภาพ กลุ่มคนข้ามเพศ

เหมาะสำหรับ กลุ่มคนข้ามเพศ ที่ต้องการ ตรวจสุขภาพ ออกแบบโปรแกรมนี้มาเพื่อกลุ่มนี้โดยเฉพาะ เพื่อวางแผนป้องกันและรักษา สุขภาพ และ ฮอร์โมน ให้…

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>
ตรวจไขมัน แบบจำเพาะ สำหรับ ภาวะเสี่ยง โรคหัวใจ และ หลอดเลือด

ตรวจไขมันแบบจำเพาะสำหรับภาวะเสี่ยง โรคหัวใจ และ หลอดเลือด

เหมาะสำหรับ คนที่มีภาวะเสี่ยง เป็น โรคหัวใจ และ หลอดเลือด แต่ต้องการตรวจเช็คแบบละเอียด เพื่อวางแผนป้องกันหรือรักษาได้อย่างทันท่วงที

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>
ตรวจระดับ ฮอร์โมน และ วิตามิน

ตรวจสมดุลของ ฮอร์โมน และ วิตามิน

เหมาะสำหรับ คนที่ต้องการตรวจเช็คระดับ ฮอร์โมน วิตามิน ในร่างกาย เพื่อวางแผน และ ปรับสมดุลร่างกาย ให้มีความพร้อมในการใช้ชีวิตทุกๆด้าน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>
ตรวจผู้มีภาวะการ หลับยาก

ตรวจผู้มีภาวะการ หลับยาก

เหมาะสำหรับ คนที่มีปัญหาเรื่องการนอน หลับยาก ต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงกว่าหลับได้ หรือ หลับๆ ตื่นๆ หลับแล้ว ตื่นมากลางดึกแล้วทำให้หลับต่อ…

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>
ไม่มี บทความอื่น เพิ่มเติม

You cannot copy content of this page