ติดตามเราได้ที่ :

บทความทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง

สารต้านอนุมูลอิสระ - Antioxidant

ตรวจหา สารต้านอนุมูลอิสระ

โปรแกรม ตรวจสุขภาพ ชุดนี้ เหมาะกับ บุคคลทั่วไป ที่ต้องการตรวจสอบว่า สารต้านอนุมูลอิสระ หลายชนิดในร่างกายของตนเองนั้นมีเพียงพอต่อร่างกายหรือไม่? เพื่อวางแผน…

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>
ตรวจสุขภาพ กลุ่มคนข้ามเพศ

ตรวจสุขภาพ กลุ่มคนข้ามเพศ

เหมาะสำหรับ กลุ่มคนข้ามเพศ ที่ต้องการ ตรวจสุขภาพ ออกแบบโปรแกรมนี้มาเพื่อกลุ่มนี้โดยเฉพาะ เพื่อวางแผนป้องกันและรักษา สุขภาพ และ ฮอร์โมน ให้…

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>
ตรวจไขมัน แบบจำเพาะ สำหรับ ภาวะเสี่ยง โรคหัวใจ และ หลอดเลือด

ตรวจไขมันแบบจำเพาะสำหรับภาวะเสี่ยง โรคหัวใจ และ หลอดเลือด

เหมาะสำหรับ คนที่มีภาวะเสี่ยง เป็น โรคหัวใจ และ หลอดเลือด แต่ต้องการตรวจเช็คแบบละเอียด เพื่อวางแผนป้องกันหรือรักษาได้อย่างทันท่วงที

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>
ตรวจระดับ ฮอร์โมน และ วิตามิน

ตรวจสมดุลของ ฮอร์โมน และ วิตามิน

เหมาะสำหรับ คนที่ต้องการตรวจเช็คระดับ ฮอร์โมน วิตามิน ในร่างกาย เพื่อวางแผน และ ปรับสมดุลร่างกาย ให้มีความพร้อมในการใช้ชีวิตทุกๆด้าน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>
ตรวจผู้มีภาวะการ หลับยาก

ตรวจผู้มีภาวะการ หลับยาก

เหมาะสำหรับ คนที่มีปัญหาเรื่องการนอน หลับยาก ต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงกว่าหลับได้ หรือ หลับๆ ตื่นๆ หลับแล้ว ตื่นมากลางดึกแล้วทำให้หลับต่อ…

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>
ตรวจผู้ที่มีปัญหาภาวะ เครียด

ตรวจผู้ที่มีปัญหาภาวะ เครียด

เหมาะสำหรับ คนที่ต้องตรวจเช็คตัวเองว่า มีภาวะ เครียด หรือไม่? เพราะ ความเครียด สามารถสะสมได้โดยที่เราไม่รู้ตัว อันเนื่องมาจากพฤติกรรมต่างๆ เช่น..

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>
ตรวจ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ชุดใหญ่

ตรวจ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ชุดใหญ่

เหมาะสำหรับ คนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เช่น การเปลี่ยนคู่นอนบ่อย และ มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ป้องกัน หรือ มีการสัมผัส…

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>
ตรวจการทำงานของ ไต

ตรวจคัดกรองการทำงานของ ไต

 เหมาะสำหรับ คนที่ต้องการตรวจเช็คสุขภาพตนเองว่ามีความเสี่ยงเป็นโรค ไต หรือไม่? รวมถึง คนที่มีพฤติกรรมรัปประทาน อาหารรสจัด หรือ…

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>
ตรวจการสร้าง กล้ามเนื้อ

ตรวจการสร้าง กล้ามเนื้อ

 เหมาะสำหรับ ผู้รักการออกกำลังกาย และ ต้องการตรวจเช็ค กล้ามเนื้อ ของตนเอง เพื่อวางแผนและปรับปรุงกล้ามเนื้อให้ดีขึ้น สามารถตรวจได้ทุกเพศ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>
ไม่มี บทความอื่น เพิ่มเติม
สารต้านอนุมูลอิสระ - Antioxidant

ตรวจหา สารต้านอนุมูลอิสระ

โปรแกรม ตรวจสุขภาพ ชุดนี้ เหมาะกับ บุคคลทั่วไป ที่ต้องการตรวจสอบว่า สารต้านอนุมูลอิสระ หลายชนิดในร่างกายของตนเองนั้นมีเพียงพอต่อร่างกายหรือไม่? เพื่อวางแผน…

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>
ตรวจสุขภาพ กลุ่มคนข้ามเพศ

ตรวจสุขภาพ กลุ่มคนข้ามเพศ

เหมาะสำหรับ กลุ่มคนข้ามเพศ ที่ต้องการ ตรวจสุขภาพ ออกแบบโปรแกรมนี้มาเพื่อกลุ่มนี้โดยเฉพาะ เพื่อวางแผนป้องกันและรักษา สุขภาพ และ ฮอร์โมน ให้…

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>
ตรวจไขมัน แบบจำเพาะ สำหรับ ภาวะเสี่ยง โรคหัวใจ และ หลอดเลือด

ตรวจไขมันแบบจำเพาะสำหรับภาวะเสี่ยง โรคหัวใจ และ หลอดเลือด

เหมาะสำหรับ คนที่มีภาวะเสี่ยง เป็น โรคหัวใจ และ หลอดเลือด แต่ต้องการตรวจเช็คแบบละเอียด เพื่อวางแผนป้องกันหรือรักษาได้อย่างทันท่วงที

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>
ตรวจระดับ ฮอร์โมน และ วิตามิน

ตรวจสมดุลของ ฮอร์โมน และ วิตามิน

เหมาะสำหรับ คนที่ต้องการตรวจเช็คระดับ ฮอร์โมน วิตามิน ในร่างกาย เพื่อวางแผน และ ปรับสมดุลร่างกาย ให้มีความพร้อมในการใช้ชีวิตทุกๆด้าน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>
ตรวจผู้มีภาวะการ หลับยาก

ตรวจผู้มีภาวะการ หลับยาก

เหมาะสำหรับ คนที่มีปัญหาเรื่องการนอน หลับยาก ต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงกว่าหลับได้ หรือ หลับๆ ตื่นๆ หลับแล้ว ตื่นมากลางดึกแล้วทำให้หลับต่อ…

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>
ตรวจผู้ที่มีปัญหาภาวะ เครียด

ตรวจผู้ที่มีปัญหาภาวะ เครียด

เหมาะสำหรับ คนที่ต้องตรวจเช็คตัวเองว่า มีภาวะ เครียด หรือไม่? เพราะ ความเครียด สามารถสะสมได้โดยที่เราไม่รู้ตัว อันเนื่องมาจากพฤติกรรมต่างๆ เช่น..

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>
ตรวจ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ชุดใหญ่

ตรวจ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ชุดใหญ่

เหมาะสำหรับ คนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เช่น การเปลี่ยนคู่นอนบ่อย และ มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ป้องกัน หรือ มีการสัมผัส…

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>
ตรวจการทำงานของ ไต

ตรวจคัดกรองการทำงานของ ไต

 เหมาะสำหรับ คนที่ต้องการตรวจเช็คสุขภาพตนเองว่ามีความเสี่ยงเป็นโรค ไต หรือไม่? รวมถึง คนที่มีพฤติกรรมรัปประทาน อาหารรสจัด หรือ…

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>
ตรวจการสร้าง กล้ามเนื้อ

ตรวจการสร้าง กล้ามเนื้อ

 เหมาะสำหรับ ผู้รักการออกกำลังกาย และ ต้องการตรวจเช็ค กล้ามเนื้อ ของตนเอง เพื่อวางแผนและปรับปรุงกล้ามเนื้อให้ดีขึ้น สามารถตรวจได้ทุกเพศ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>
ไม่มี บทความอื่น เพิ่มเติม

บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความยอดนิยม

You cannot copy content of this page