fbpx
ผู้สูงอายุ - elderly

ผู้สูงอายุ วัยที่ต้องใส่ใจเป็นพิเศษ

ผู้สูงอายุ หมายถึงใคร?

         ผู้สูงอายุ มีความหมายว่า คือ บุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ผู้สูงอายุ เป็นวัยที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ เป็นช่วงวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงร่างกายและจิตใจ อาจมีโรคเรื้อรังที่ ต้องดูแลและรักษา เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ โรคกระดูกพรุน โรคเกาต์

การเปลี่ยนแปลงใน ผู้สูงอายุ ที่มักพบกันบ่อยๆ ได้แก่

 1. การเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย
  • การมองเห็นไม่เหมือนเดิม
  • การได้ยินเสียงลดลง
  • การบดเคี้ยวลำบากขึ้น ระบบต่างๆ เสื่อมถอยลง เช่น ระบบประสาทเซลล์ ระบบทางเดินอาหาร ระบบการ ไหลเวียนโลหิต ทำงานได้ลดลง จึงเกิดโรคได้ง่าย
 2. การเปลี่ยนแปลงด้านอารมณ์
  • ด้านความรู้สึก
  • การรับรู้
  • จิตใจ อารมณ์ ก็มีการเปลี่ยนแปลงเช่นกัน ภาวะหลงลืม ภาวะทางความคิด ผู้สูงอายุจะชอบคิดเรื่องเดิม ๆ ซ้ำซาก ภาวะทางอารมณ์อาจมีอาการซึมเศร้า หงุดหงิด ขี้ระแวง
การเปลี่ยนแปลงใน ผู้สูงอายุ - Changes in the elderly

การดูแล ผู้สูงอายุ

          การดูแล ผู้สูงอายุ มีความจำเป็นและสำคัญมาก เราควรเอาใจใส่ในด้านสุขภาพและสภาพแวดล้อมของผู้สูงอายุ ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ผู้สูงอายุหลายคนมักรู้สึกเหนื่อยง่ายและเคลื่อนไหวได้ช้าลง บางคนอาจรู้สึกอ่อนเพลีย และทำกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน ลำบากขึ้น อาการเหล่านี้เป็นปัญหาสุขภาพที่อาจเกิดขึ้น ภาวะแบบนี้เรียกว่า

ภาวะเปราะบาง ใน ผู้สูงอายุ หรือ เฟรลตี้ (Frailty)

ผู้สูงอายุที่ประสบภาวะนี้จะรู้สึกอ่อนแรง เหนื่อย ไม่มีแรง รวมทั้งน้ำหนักลดลงเอง บุคคลในครอบครัวต้องหมั่นสังเกตว่าญาติผู้ใหญ่ของเราเกิดอาการภาวะเปราะบางหรือไม่ หากเกิดอาการ 3 อย่างขึ้นไป อาจหมายถึง ผู้สูงอายุนั้นๆ กำลังประสบภาวะดังกล่าวอยู่ควรให้ความสำคัญเพื่อจะได้มีสุขภาพดีขึ้น

 • รูปร่างผอมลง น้ำหนักตัวลดลงประมาณ 5 กิโลกรัมหรือมากกว่านั้น
 • เกิดอาการอ่อนเพลีย ยืนเองไม่ค่อยได้หรือไม่มีแรงที่จะถือสิ่งของ
 • รู้สึกเหนื่อยง่ายมาก ทำสิ่งต่าง ๆ ไม่ค่อยได้ ทำเพียงนิดหน่อยก็จะมีอาการเหนื่อย
 • สมรรถภาพในการทำกิจกรรมลดลง อาทิ ออกกำลังกาย ทำงานบ้าน หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เคยชอบ แต่ทำไม่ได้เหมือนแต่ก่อน

เตรียมสุขภาพ ผู้สูงวัย อย่างมีคุณภาพ

 1. การรับประทานอาหาร
  • เลือกรับประทานอาหารอย่างถูกต้อง รับประทานอาหารให้ครบทั้ง 5 หมู่ เป็นอาหารที่เหมาะกับวัย
  • รับประทานผักผลไม้ หลีกเลี่ยงอาหารจำพวก แป้ง, อาหารที่มีไขมันสูง, อาหารรสหวาน, อาหารที่มีรสจัด อาหารสุกๆ ดิบๆ
  • ดื่มน้ำสะอาดอย่างน้อยวันละ 10 แก้ว
 2. การออกกำลังกาย
  • ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ สัปดาห์ละ 3 วัน วันละอย่างน้อย 20-30 นาที ออกกำลังกายให้เหมาะสมกับวัย
  • เลือกวิธีการบริหารกายที่เหมาะสมกับวัย ให้อวัยวะทุกส่วนได้เคลื่อนไหว
  • ออกกำลังกายในที่ปลอดภัย
 3. การตรวจสุขภาพ
  • การตรวจสุขภาพประจำปีเป็นสิ่งที่ไม่ควรละเลย สำหรับการดูแลผู้สูงอายุแนะนำให้ตรวจสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปี หรืออย่างน้อยทุก 2 ปี เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรค และค้นหาโรคเพื่อวางแผนการรักษา ในระยะแรกเริ่ม เช่น โรค หลอดเลือดหัวใจ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง รวมถึง โรคมะเร็ง

         ดังนั้น ลูกหลานควรเอาใจใส่ดูแล ผู้สูงอายุ ด้วยความรักและความเข้าใจ จะช่วยให้ผู้สูงอายุดำเนินชีวิตได้อย่าง มีความสุข มีอิสระ และมีคุณภาพ สามารถพึ่งพาตนเองได้พึ่งพาผู้อื่นน้อยที่สุด การดูแลเรื่องสุขภาพจึงเป็นสิ่งสำคัญ

เตรียมสุขภาพผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพ - Prepare and provide quality health for the elderly

แชร์บทความนี้ :

สอบถามรายละเอียด หรือ นัดหมายการตรวจ ได้ที่

ทีแอลซี อุดร แลบเซ็นเตอร์ (สาขา อุดรธานี)

ขอนแก่น ทีแอลซี แลบเซ็นเตอร์ (สาขา ขอนแก่น)

โกลบอล ทีแอลซี ยูดี เมดิคอลแลบ (สาขา กรุงเทพฯ)

You cannot copy content of this page