fbpx
ไทรอยด์ - Thyroid

ไทรอยด์ รักษาได้ ไม่อันตรายอย่างคิด

ต่อม ไทรอยด์ (Thyroid Gland) คืออะไร?

เป็น ต่อมไร้ท่อ (Endocrine gland) ที่ใหญ่ที่สุดในร่างกาย อยู่บริเวณส่วนหน้าของลำคอลักษณะคล้ายปีกของผีเสื้อ โดยทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมน ไทรอยด์ และหลั่งเข้าสู่กระแสเลือดเพื่อไปออกฤทธิ์ทำหน้าที่ตามอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกายภายใต้การควบคุมของต่อมใต้สมอง (Pituitary Grand) และ ต่อมไฮโปธาลามัส ( Hypothalamus Grand) ซึ่งการสร้างฮอร์โมน ไทรอยด์ จำเป็นต้องใช้ ไอโอดีน เป็นส่วนประกอบ หากได้ ไอโอดีน มากหรือน้อยเกินไป อาจทำให้ ไทรอยด์ ทำงานผิดปกติ และส่งผลกระทบต่ออวัยวะแทบทุกระบบในร่างกาย

หน้าที่สำคัญของ ไทรอยด์ ฮอร์โมน (Thyroid Hormone)

 • เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตของร่างกาย และอวัยวะต่าง ๆ
 • สัมพันธ์กับการทำงานของสมองและระบบประสาท รวมถึงภาวะด้านอารมณ์
 • เกี่ยวข้องกับระบบเผาผลาญของร่างกาย การควบคุมอุณหภูมิ
 • เกี่ยวข้องกับการทำงานของอวัยวะหลายชนิด เช่น กล้ามเนื้อ หัวใจ และกระดูก

ทั้งนี้ หากร่างกายมีภาวะระดับฮอร์โมนสูงกว่าปกติ จะไปกระตุ้นให้ระบบต่าง ๆ ของร่างกายทำงานมากขึ้น ภาวะนี้เรียกว่า “ไทรอยด์ เป็นพิษ ” ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ต่อมไทรอยด์ - thyroid gland

ไทรอยด์ เป็นพิษ มีอาการแสดงอย่างไร?

ผู้ป่วยแต่ละรายอาจมีอาการแสดงของไทรอยด์ที่แตกต่างกันไป บางรายไม่มีอาการแสดง บางรายอาการชัดเจน และอาจรุนแรงถึงขั้นวิกฤติ เนื่องจากฮอร์โมนไทรอยด์กระตุ้นการทำงานของร่างกายหลายระบบ ในผู้ป่วยแต่ละคนจึงมีอาการได้หลากหลาย ดังนี้

 • ระบบหัวใจและหลอดเลือด

  • เหนื่อยง่าย
  • หัวใจเต้นเร็ว
  • ใจสั่น
  • หัวใจเต้นผิดจังหวะ และ อาจถึงขั้นหัวใจล้มเหลว
 • ระบบประสาท
  • มือสั่น
  • หงุดหงิดง่าย
  • นอนไม่หลับ
  • กระสับกระส่าย
  • ขาดสมาธิ
 • ระบบผิวหนัง
  • เหงื่อออกมาก
  • ผิวชื้น
  • ผมร่วง ศีรษะล้าน
  • หนังหนา บริเวณหน้าแข้ง
  • นิ้วปุ้ม เล็บกร่อน
 • ระบบตา
  • ตาโตขึ้น
  • เปลือกตาเปิดกว้าง หรืออาจ ตาโปน
 • ระบบทางเดินอาหาร
  • หิวบ่อย
  • ถ่ายบ่อย
  • ถ่ายเหลว
  • คลื่นไส้ อาเจียน
 • ระบบเผาผลาญ
  • น้ำหนักตัวลด แม้ทานปกติ หรือ ทานมากฃึ้น
  • ตัวอุ่นขึ้น
 • ระบบสืบพันธุ์
  • ประจำเดือนมาผิดปกติ กระปริดกระปรอย ประจำเดือนขาด 
  • มีบุตรยาก
 • ระบบกล้ามเนื้อ
  • อ่อนแรง
  • มือสั่น
 • คอ
  • คอโต
  • บางรายอาจมีก้อนที่ไทรอยด์
อาการ ไทรอยด์ - symptoms for thyroid

สาเหตุที่ทำให้ ไทรอยด์ เป็นพิษ

 • ไทรอยด์สร้างฮอร์โมนมากขึ้น
 • ไทรอยด์อักเสบ จึงปล่อยฮอร์โมนที่เก็บไว้ออกมามาก
 • ได้รับฮอร์โมนไทรอยด์มากเกินขนาด จากยา หรือผสมในอาหารเสริมบางชนิด
 • การรับประทานยาบางชนิด
 • ภาวะแพ้ท้องรุนแรง หรือเนื้องอกรังไข่สร้างฮอร์โมนไทรอยด์มาก
 • เนื้องอกต่อมใต้สมอง สร้างฮอร์โมนกระตุ้นไทรอยด์ แต่พบได้น้อยมาก

ไทรอยด์เป็นพิษแบ่งได้ 2 ชนิด

 1. ต่อมไทรอยด์โต แบบเป็นพิษ หรือ ทำงานมากเกินไป (Hyperthyroid) หรือไทรอยด์ชนิดผอม ซึ่งแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ
  • ชนิดโตทั่วไป (Graves’ disease)
  • ไทรอยด์เป็นพิษชนิดก้อนตะปุ่มตะป่ำ (Toxic multinodular)
  • ไทรอยด์เป็นพิษชนิดก้อนเดี่ยว (Toxic nodule)
 2. ต่อมไทรอยด์ทำงานน้อยเกินไป (Hypothyroidism) หรือ ไทรอยด์ชนิดอ้วน เป็นภาวะที่ตรงข้ามกับต่อมไทรอยด์ทำงานมาก คือฮอร์โมนไทรอยด์ในเลือดอยู่ในระดับน้อยเกินไป และทำให้เกิดอาการผิดปกติต่อร่างกาย

ความแตกต่างระหว่าง Hyperthyroid และ Hypothyroid

Hypothyroid : เป็นภาวะที่ร่างกายมีระดับฮอร์โมนไทรอยด์ต่ำ จึงมีการเผาผลาญพลังงานน้อยกว่าปกติ และมีอาการต่างๆ เช่น

 • เฉื่อยชา เบื่อ ขี้เกียจ ไม่อยากทำอะไร
 • ง่วงนอนบ่อย ขี้หนาว ผมร่วง
 • น้ำหนักขึ้น อ้วนแบบบวมฉุ
 • เหนื่อยง่าย ทำอะไรไม่ค่อยไหว
 • ท้องผูก
 • บางรายประจำเดือนผิดปกติ

Hyperthyroid : เป็นภาวะที่ร่างกายมีระดับฮอร์โมนไทรอยด์สูง จึงมีการเผาผลาญพลังงานมากกว่าปกติ และมักมีอาการเหล่านี้

 • ใจสั่น มือสั่น ตื่นเต้น ตกใจง่าย
 • ขี้ร้อน เหงื่อออกมาก
 • ขี้โมโห หงุดหงิดง่าย เครียดง่าย
 • หิวบ่อย กินเก่ง แต่น้ำหนักไม่ขึ้น
 • เหนื่อยง่าย
 • ประจำเดือนน้อยลง

ความแตกต่างระหว่าง Hyperthyroid และ Hypothyroid

เจาะเลือดวัดระดับค่าไทรอยด์เช่น 

Thyroid Function

 • FT3
 • FT4
 • TSH
ตรวจการทำงานต่อมไทรอยด์ - check for thyroid function.

แชร์บทความนี้ :

สอบถามรายละเอียด หรือ นัดหมายการตรวจ ได้ที่

ทีแอลซี อุดร แลบเซ็นเตอร์ (สาขา อุดรธานี)

ขอนแก่น ทีแอลซี แลบเซ็นเตอร์ (สาขา ขอนแก่น)

โกลบอล ทีแอลซี ยูดี เมดิคอลแลบ (สาขา กรุงเทพฯ)

You cannot copy content of this page